หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

การตลาด - การประชาสัมพันธ์

ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
PR Marketing Communication ( ARiP)

ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
JC&CO Public Relations Co., Ltd.
PUBLIC / MEDIA RELATIONS EXECUTIVE

JC&CO Public Relations Co., Ltd.

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้อำนวยการ สายงานการตลาดและขาย

LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่วิจัยตลาด

LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Interlink Telecom Public Company Limited
พนักงานการตลาด (ด้านโซเชี่ยลมีเดีย) (Social Media Marketing Executive)

Interlink Telecom Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Interlink Telecom Public Company Limited
พนักงานการตลาด (ดูแลงานด้าน Event)

Interlink Telecom Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Interlink Telecom Public Company Limited
Senior Marketing

Interlink Telecom Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่การตลาด(Marketing)

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่การตลาด

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
Marketing Analyst (Based on Saraburi)

DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

สระบุรีเต็มเวลา
DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
Marketing Officer (Bangkok Branch)

DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

สระบุรีเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Marketing Officer

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Marketing Manager

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ตำแหน่ง

YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
Cera C-Cure Company Limited
Marketing Research Officer (Laos )

Cera C-Cure Company Limited

Laoเต็มเวลา
Cera C-Cure Company Limited
Marketing Research Officer (Vietnam)

Cera C-Cure Company Limited

Vietnamเต็มเวลา
Cera C-Cure Company Limited
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (คัลเลอร์ซีเมนต์)

Cera C-Cure Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Cera C-Cure Company Limited
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (สินค้ากาวซีเมนต์)

Cera C-Cure Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
Marketing Supervisor

GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
Production Manager

GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา