หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

สื่อ - โฆษณา

MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
Online content editor and Social media ( 1 Position )

MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่โฆษณา (1 ตำแหน่ง)

MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MIND ENGLISH LANGUAGE ACADEMY
รับนักศึกษาฝึกงาน ฝ่าย Video Editor 1 อัตรา

MIND ENGLISH LANGUAGE ACADEMY

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MIND ENGLISH LANGUAGE ACADEMY
รับนักศึกษาฝึกงาน ฝ่าย Graphic Design 1 อัตรา

MIND ENGLISH LANGUAGE ACADEMY

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MIND ENGLISH LANGUAGE ACADEMY
รับนักศึกษาฝึกงาน ฝ่าย Social Media 1 อัตรา

MIND ENGLISH LANGUAGE ACADEMY

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED
Multi-Media Designer

MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ประสานงาน ฝ่ายข่าวภูมิภาค สำนักข่าวไทย

MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Matching Entertainment Company Limited
Creative

Matching Entertainment Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Matching Entertainment Company Limited
Producer

Matching Entertainment Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
Corporate Image Activity Coordinator

BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM
News Program : Editor (ตัดต่อข่าว)

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM
New Media : External Design

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM
New Media : VDO Editor

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
Creative Activity ของ 94 EFM

GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
Production Manager

GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ On-Air / บรรณารักษ์ (ด่วน)

SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ (สังกัด กองบรรณาธิการมติชน) 1 ตำแหน่ง

MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
นักข่าว สายเศรษฐกิจ,เทคโนโลยี (ARiP)

ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
นักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน ด้านช่างภาพ

ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Skyscanner Ltd
Social Media Assistant, Thailand (Part Time)

Skyscanner Ltd

Singaporeเต็มเวลา