หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

การจัดซื้อ

THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
Strategic Buyer (Urgent)

THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ/ ต่างประเทศ

THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทรสาครเต็มเวลา
THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ จำนวน 1 อัตรา

THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโรงงาน จำนวน 1 อัตรา

THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
TEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
Buyer ( 2 Position )

TEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED

ปทุมธานีเต็มเวลา
SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Piyavate Hospital
ผู้จัดการจัดซื้อ

Piyavate Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
แผนกจัดซื้อ : Purchasing Supervisor 1 ตำแหน่ง

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
NL Development Public Company Limited
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

NL Development Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่พัสดุ (1 อัตรา)

NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Bouygues-Thai Ltd.
Senior Purchaser 1 position

Bouygues-Thai Ltd.

นนทบุรีเต็มเวลา
MacroPhar Company Limited
เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ

MacroPhar Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLIC COM
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLIC COM

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Kamalaya Koh Samui
Purchasing Manager / Assistant Purchasing Manager

Kamalaya Koh Samui

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Impact Muang Thong Thani
Purchasing Officer

Impact Muang Thong Thani

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Senior & Purchasing Officer / PC / MC4ตำแหน่ง

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Cinnamon Residence
Purchasing Officer 1 position

Cinnamon Residence

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 ตำแหน่ง

CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
BITEC BANGNA
Purchasing Executive

BITEC BANGNA

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา