หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

การจัดซื้อ

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคใต้ตอนบน 2 อัตรา

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคใต้ตอนล่าง 2 อัตรา

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคอีสานตอนบน 1 อัตรา

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคอีสานตอนล่าง 1 อัตรา

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา
Thong Thai Textile Company Limited
เจ้าหน้าที่ จัดซื้อต่างประเทศ (การ์เม้นท์)

Thong Thai Textile Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานจัดซื้อ

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED
Buyer

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา
SC Group Thai
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่-บางนา กม.4.5)

SC Group Thai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Sammitr Motors Manufacturing Public Company Limited
เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดหา

Sammitr Motors Manufacturing Public Company Limited

สมุทรสาครเต็มเวลา
OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED
MOzen Junior Sous Chef | Las Vegas

OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED

United Statesเต็มเวลา
MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยจัดซื้อ ประจำโรงงานบางนา กม.18

MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Bara, Windsor & Co.,Ltd.
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Bara, Windsor & Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดซื้อ

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์)

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานจัดซื้อ

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดซื้อ

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำสำนักงานใหญ่

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ โรงงานลพบุรี

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา