หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

การจัดซื้อ

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
หัวหน้าแผนกศูนย์ซื้อวัตถุดิบ

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา
SANG ROONG GROUP COMPANY LIMITED
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

SANG ROONG GROUP COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
REGAL JEWELRY MANUFACTURE COMPANY LIMITED
หัวหน้าแผนกจัดซื้อในประเทศ

REGAL JEWELRY MANUFACTURE COMPANY LIMITED

สมุทรสาครเต็มเวลา
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
Senior AE (Media Buyer) (ARiP)

ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธุรการจัดซื้อประจำโครงการ โซนอ่อนนุช

AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธุรการจัดซื้อประจำโครงการ โซนนนทบุรี

AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานจัดซื้อ (จัดซื้อในประเทศ, จัดซื้อต่างประเทศ)

KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

นครราชสีมาเต็มเวลา
Interlink Telecom Public Company Limited
พนักงานจัดซื้อต่างประเทศ

Interlink Telecom Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Landyhome (Thailand) Company Limited
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

Landyhome (Thailand) Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อและสโตร์

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Staff)

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
DAIKIN INDUSTRIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
Purchasing Officer

DAIKIN INDUSTRIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

ชลบุรีเต็มเวลา
Citrus Parc Hotel Pattaya
F&B Supervisor

Citrus Parc Hotel Pattaya

ชลบุรีเต็มเวลา
Cera C-Cure Company Limited
Products Supervisor

Cera C-Cure Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Cera C-Cure Company Limited
Sales Promotion Supervisor

Cera C-Cure Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา

THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED

นนทบุรีเต็มเวลา
THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานจัดซื้อ

THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED
Purchasing Engineering

THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED
Overseas Purchasing

THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา