หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

การจัดซื้อ

BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED
Business Intelligence Supervisor (1 อัตรา) (Full-Time)

BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
BRAND (1835) COMPANY LIMITED
Production Supervisor (Shift)

BRAND (1835) COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
BRAND (1835) COMPANY LIMITED
Recruitment Supervisor

BRAND (1835) COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
BRAND (1835) COMPANY LIMITED
Production Supervisor – Laem Chabung

BRAND (1835) COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
BRAND (1835) COMPANY LIMITED
Production Supervisor – Pinthong2

BRAND (1835) COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
BRAND (1835) COMPANY LIMITED
Procurement Supervisor - BKK

BRAND (1835) COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Bara, Windsor & Co.,Ltd.
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (บริษัทในเครือ)

Bara, Windsor & Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Future Sign Company Limited
เจ้าหน้าที่สต็อกและคลังสินค้า

Future Sign Company Limited

นนทบุรีเต็มเวลา
BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้ออะไหล่ (ด่วน)

BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่สโตร์

FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
EMC PUBLIC COMPANY LIMITED
วิศวกรจัดหา(ก่อสร้าง/ระบบ)

EMC PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อและบริหารสัญญา

ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างด้านเทคนิค

NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Mayo Hospital (Thailand)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Mayo Hospital (Thailand)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Trisara Phuket Villa and Residence
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุการผลิต จำนวน 1 อัตรา

Trisara Phuket Villa and Residence

สงขลาเต็มเวลา
THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED
จ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ( Overseas Purchasing Officer )

THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ( Purchasing Officer )

THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
Strategic Sourcing Manager

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทรสาครเต็มเวลา
THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
Purchasing Office

THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา