หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

ประกันคุณภาพ

BANGKOK EXPRESSWAY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

BANGKOK EXPRESSWAY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
QC. STAFF

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่วัดคุณภาพสัญญาณ

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED
QA, QC Manager

POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
แผนกประกันคุณภาพ : QA Staff

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สระบุรีเต็มเวลา
MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (สังกัดฝ่ายผลิต) 1 ตำแหน่ง

MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ (QA)

MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ จำนวน : 1 อัตรา

THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

ชลบุรีเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
QA Inspector 3 People

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ จ.สมุทรปราการ

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
Pasona Singapore Pte. Ltd.
Thai&Japanese Speaking Quality Control

Pasona Singapore Pte. Ltd.

Singaporeเต็มเวลา
THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า QC

THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ QC

THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา฿15,000
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMIT
STUDENT AND ACADEMIC AFFAIRS (BASED IN RAYONG)

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMIT

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ QA

THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED

นนทบุรีเต็มเวลา
CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานควบคุมคุณภาพ (ฝ่ายผลิตและคุณภาพคอนกรีต)

CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
NAMCHOW (THAILAND) LTD
Assistant QA Supervisor

NAMCHOW (THAILAND) LTD

ราชบุรีเต็มเวลา
FASCO Motors (Thailand) Limited
Quality Engineer

FASCO Motors (Thailand) Limited

นนทบุรีเต็มเวลา