หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

ประกันคุณภาพ

Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประกันคุณภาพ

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ QA จำนวน 1 อัตรา

THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED

นนทบุรีเต็มเวลา
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
หัวหน้าแผนกระบบคุณภาพ

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
หัวหน้าส่วนตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SANG ROONG GROUP COMPANY LIMITED
QA Supervisor

SANG ROONG GROUP COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
REGAL JEWELRY MANUFACTURE COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ Stock

REGAL JEWELRY MANUFACTURE COMPANY LIMITED

สมุทรสาครเต็มเวลา
REGAL JEWELRY MANUFACTURE COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าคงคลัง

REGAL JEWELRY MANUFACTURE COMPANY LIMITED

สมุทรสาครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
QA.

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
QC Engineering

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
QC Staff

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
QA Staff

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
QA Staff

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
QA Staff

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา