หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

ประกันคุณภาพ

SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ

SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Suzuyo (Thailand) Ltd.
Export Officer

Suzuyo (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Suzuyo (Thailand) Ltd.
Customs House Brokerage Supervisor

Suzuyo (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (สาขาสุราษฎร์ธานี) **ด่วน**

ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE PUBLIC COMPANY LIMITED

สุราษฎร์ธานีเต็มเวลา
Thaifoods Group Public Company Limited
ผู้จัดการแผนกบริหารคุณภาพ (ส่วนกลาง)

Thaifoods Group Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานตรวจวัตถุดิบ ( Raw Materials Inspection )

THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ( Internal Auditor )

THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY LIMITEDSE
Quality Assurance Manager

THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY LIMITEDSE

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THAI HUA RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ (จำนวน 1 อัตรา)

THAI HUA RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THAI CARBON BLACK PUBLIC COMPANY LIMITED
Department Head – QA&EHS

THAI CARBON BLACK PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SC Group Thai
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่ บางนา)

SC Group Thai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
PRESIDENT RICE PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานประกันคุณภาพ (QA)

PRESIDENT RICE PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
แผนกประกันคุณภาพ : QA Supervisor 1 ตำแหน่ง

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
แผนกประกันคุณภาพ : QA Officer 1 ตำแหน่ง

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
แผนกประกันคุณภาพ : Chemical Leader - Laboratory 1 ตำแหน่ง

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ควบคุม PC. (1 ตำแหน่ง)

MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Master Ad Public Company Limited
เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคุณภาพ (Quality Control)

Master Ad Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
BANGKOK METRO PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

BANGKOK METRO PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Cera C-Cure Company Limited
Lab Operation (QA) Factory

Cera C-Cure Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา