หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

Restaurants - Food Service

ZEN Restaurant
ผู้ช่วยกุ๊ก

ZEN Restaurant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ZEN Restaurant
เทคออร์เดอร์

ZEN Restaurant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ZEN Restaurant
เสริฟ

ZEN Restaurant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ZEN Restaurant
แคชเชียร์

ZEN Restaurant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ZEN Restaurant
บาร์น้ำ

ZEN Restaurant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ZEN Restaurant
ล้างจาน

ZEN Restaurant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ZEN Restaurant
พนักงานบริการ (เสิร์ฟ)

ZEN Restaurant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ZEN Restaurant
พนักงานต้อนรับ

ZEN Restaurant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ZEN Restaurant
พนักงานเทคออเดอร์

ZEN Restaurant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ZEN Restaurant
แคชเชียร์

ZEN Restaurant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ZEN Restaurant
ผู้ช่วยกุ๊ก (ครัวเย็น)

ZEN Restaurant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ZEN Restaurant
พนักงานล้างจาน

ZEN Restaurant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ZEN Restaurant
กุ๊กครัวเย็น

ZEN Restaurant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ZEN Restaurant
กุ๊กครัวร้อน

ZEN Restaurant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ZEN Restaurant
ผู้จัดการแผนกครัวเย็น

ZEN Restaurant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ZEN Restaurant
ผู้จัดการแผนกครัวร้อน

ZEN Restaurant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ZEN Restaurant
กุ๊ก

ZEN Restaurant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ร้านค้าโรงอาหาร

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้ประกอบการร้านอาหาร

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ร้านจำหน่ายอาหาร

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา