หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

เลขานุการ - งานด้านเสมียน - ธุรการ

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ธุรการแผนก Shipping

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Cloud Computing Solution Company Limited
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Cloud Computing Solution Company Limited

นนทบุรีเต็มเวลา
THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขานุการบริษัท จำนวน 1 อัตรา

THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED

นนทบุรีเต็มเวลา
THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ธุรการฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา

THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED

นนทบุรีเต็มเวลา
Cera C-Cure Company Limited
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักประธานกรรมการ (ผู้ช่วยเลขาฯ)

Cera C-Cure Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ธุรการ

GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขานุการ ( สำนักเลขานุการองค์กร )

GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED
Data Administration (DBA) 2 อัตรา (Full-Time)

BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED
System Administrator (BOL) (2 อัตรา) (Full-Time)

BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานธุรการประจำแผนก / สาขา

SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานธุรการตั้งเบิก สาขาระนอง

SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานธุรการตั้งเบิก สาขา หลังสวน (ชุมพร)

SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
ธุรการ

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
Bara, Windsor & Co.,Ltd.
เลขานุการผู้บริหาร

Bara, Windsor & Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานธุรการ (2 อัตรา)

SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Skin Hospital
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ประจำสาขาอโศก

Skin Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
System Administrator (BI & MIS) (ด่วน)

BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
System Administrator (ด่วน)

BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขานุการ (ด่วน)

BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Bangkok Grand Pacific Lease Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ธุรการ (เชียงราย)

Bangkok Grand Pacific Lease Public Company Limited

เชียงรายเต็มเวลา