หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

เลขานุการ - งานด้านเสมียน - ธุรการ

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Krirk University
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Krirk University

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ประสานงานเลขานุการบริษัท ( 1 อัตรา )

INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขานุการบริษัท ( 1 อัตรา )

INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Hua-Hin Hospital
ลูกจ้างชั่วคราวรายวันในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

Hua-Hin Hospital

ประจวบคีรีขันธ์เต็มเวลา
Hua-Hin Hospital
นักวิชาการพัสดุ

Hua-Hin Hospital

ประจวบคีรีขันธ์เต็มเวลา
Hua-Hin Hospital
พนักงานเก็บเอกสาร

Hua-Hin Hospital

ประจวบคีรีขันธ์เต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ธุรการ (Admin)

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ธุรการ (แผนก GMO)

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Asst. OAC Mgr.

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ธุรการ (Admin)

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 อัตรา

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขานุการ ( สำนักเลขานุการองค์กร )

GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานธุรการฝ่ายอาคาร

GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
ธุรการ

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Ekarat Pattana Company Limited
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท

Ekarat Pattana Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Ekarat Pattana Company Limited
เลขานุการผู้บริหาร

Ekarat Pattana Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Sr.Officer HRA Training 1 ตำแหน่ง

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
CROWN TECH ADVANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่

CROWN TECH ADVANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัท

CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ปทุมธานีเต็มเวลา