หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

เลขานุการ - งานด้านเสมียน - ธุรการ

CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง

CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (PROJECT ADMIN.) 2 ตำแหน่ง

CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการแผนกแรงงานสัมพันธ์และธุรการ

ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Thai Bauer Co., Ltd.
Administrator – Tendering Department

Thai Bauer Co., Ltd.

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
ธุรการ

E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขาประสานงานต่างประเทศ

E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการแพรกษา,บางปะกง

J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขานุการ ( สำนักเลขานุการองค์กร )

GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
VGI GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล

VGI GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
V.P.F Group Company Limited
เลขานุการ

V.P.F Group Company Limited

เชียงใหม่เต็มเวลา
Toyota Nonthaburi Company Limited
จนท.ธุรการ(สำนักงานใหญ่)

Toyota Nonthaburi Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานธุรการทั่วไป

THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED

นนทบุรีเต็มเวลา
THE NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่บริหารหนี้สิน (A/O Receivable Administration )

THE NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THE NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่เลขานุการสำนักงาน

THE NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
ธุรการ

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวนอัตรา 1 อัตรา

EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ASIA JOINT PANORAMA PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขาณุการส่วนกลาง

ASIA JOINT PANORAMA PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ASIA JOINT PANORAMA PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขาณุการบิษัท

ASIA JOINT PANORAMA PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ASIA JOINT PANORAMA PUBLIC COMPANY LIMITED
เสมียนธุรการ

ASIA JOINT PANORAMA PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ASIA JOINT PANORAMA PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายธุรการ

ASIA JOINT PANORAMA PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา