หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

เลขานุการ - งานด้านเสมียน - ธุรการ

MULTI-NATIONAL RESIDENCE FUND
System Administrator

MULTI-NATIONAL RESIDENCE FUND

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MULTI-NATIONAL RESIDENCE FUND
Network Administrator

MULTI-NATIONAL RESIDENCE FUND

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานธุรการฝ่ายบริการลูกค้า

MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED
Database Administrator

MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Mahidol University International Demonstration School
Administration

Mahidol University International Demonstration School

นครพนมเต็มเวลา
Lasalle Bangna School
ครูธุรการ

Lasalle Bangna School

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
Senior Administrator

JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

นนทบุรีเต็มเวลา
JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
นักศึกษาฝึกงาน (ด้านธุรการ หรือ ทรัพยากรบุคคล)

JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

นนทบุรีเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขานุการ

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Bara, Windsor & Co.,Ltd.
เลขานุการผู้บริหาร

Bara, Windsor & Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขา The Jas รามอินทรา

JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ธุรการ

JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
แคชเชียร์ (ประจำโชว์รูม)

I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
ธุรการ

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Tech & Time System Company Limited
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

Tech & Time System Company Limited

ปทุมธานีเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขานุการฝ่ายการเงิน

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
Sales Manager

PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
Site Staff (พนักงานธุรการประจำโครงการ)

PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
*Admin ธุรการ (รับเฉพาะคนพิการ)

PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรการ

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา