หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

ธุรกิจท่องเที่ยว - การท่องเที่ยว - การโรงแรม

Chatrium Hotels & Residences
Commis II - Main Kitchen ( พนักงานครัว - ริเวอร์บาร์จ)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Waiter / Waitress - Lobby ( พนักงานเสิร์ฟ - ล็อบบี้)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Handyman *URGENT* ( พนักงานแผนกช่างไม้, ช่างสี)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Technician ( พนักงานแผนกช่างไฟฟ้า,ประปา,ระบบงานครัว)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Japanese Customoer Service (Japanese nationality)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Customer Service Officer

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Porter Service Attendant

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
IT Officer

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Income Auditor

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Reservation Officer

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Handy Man

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Handyman *URGENT* ( พนักงานแผนกช่างไม้, ช่างสี)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Commis II - Main Kichen (Pool Bar) *URGENT*

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Commis I - Chinese Kitchen (Chinese Kitchen) *URGENT*

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Demi Chef - Main Kitchen ( Thai Cuisine) *URGENT*

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
At Your Service Officer

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Business Centre Officer

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Guest Service Officer

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Reservations Officer

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Commissary Chef * URGENT *

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา