หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

ธุรกิจท่องเที่ยว - การท่องเที่ยว - การโรงแรม

Chatrium Hotels & Residences
Presser (Urgent)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Bell Captain

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Fitness Attendant

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Room Attendant(Urgent)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Sales Executive (Female)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Sales Manager (Female)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Housekeeping Manager (Male/Female)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Training Manager (Male/Female)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Receptionist (Male/Female)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Driver (Male)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Chef de Partie - Pastry (Male)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Demi Chef - Pastry (Male)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Technician (Male)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Room Attendant (Male/Femail)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Room Attendant (Temp)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Public Area (Temp)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Hotel Room Attendant (พนักงานแม่บ้าน) *Urgent*

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Residence Room Attendant (พนักงานแม่บ้าน-เรสซิเดนซ์)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Public Areas Attendant (พนักงานทำความสะอาดบริเวณทั่วไป)

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Chatrium Hotels & Residences
Houseman (Hotel) *URGENT*

Chatrium Hotels & Residences

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา