หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

งานแปล

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Japanese Interpreter

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Interpreter Japanese

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Japanese Interpreter ( ล่ามภาษาญี่ปุ่น)

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Japanese Interpreter)

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Mayo Hospital (Thailand)
เจ้าหน้าที่ภาษาต่างประเทศ

Mayo Hospital (Thailand)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY LIMITEDSE
Japanese interpreter / ล่ามภาษาญี่ปุ่น

THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY LIMITEDSE

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
Translator

MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
iLanguage Translation (Hong Kong) Limited
Freelance Transcriber in all languages

iLanguage Translation (Hong Kong) Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
iLanguage Translation (Hong Kong) Limited
Freelance Copywriter in Traditional Chinese (Taiwan)

iLanguage Translation (Hong Kong) Limited

Taiwanเต็มเวลา
iLanguage Translation (Hong Kong) Limited
Freelance Copywriter in English/ Simplified Chinese/ Traditional Chinese (Hong Kong)

iLanguage Translation (Hong Kong) Limited

Hong Kongเต็มเวลา
iLanguage Translation (Hong Kong) Limited
Freelance Editor in Traditional Chinese (Taiwan)

iLanguage Translation (Hong Kong) Limited

Taiwanเต็มเวลา
iLanguage Translation (Hong Kong) Limited
Freelance Editor in English / Simplified Chinese / Traditional Chinese (Hong Kong)

iLanguage Translation (Hong Kong) Limited

Hong Kongเต็มเวลา
iLanguage Translation (Hong Kong) Limited
Freelance Interpreter

iLanguage Translation (Hong Kong) Limited

Hong Kongเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Japanese Interpreter 1 Position As soon as it’s possible

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ล่ามภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Japanese Interpreter (Freelance) (ระยะเวลาการต่อสัญญาพิจารณาทุก 6 เดือน) 1 อัตรา

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ชลบุรีเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ล่ามเกาหลี (จำนวน 1 ตำแหน่ง) ด่วน

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
Yanhee Hospital
ล่ามภาษาต่างประเทศ

Yanhee Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Hua Chiew Hospital
ล่ามจีน - อังกฤษ 1 อัตรา

Hua Chiew Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Praram 9 Hospital
ล่ามภาษาอาหรับ

Praram 9 Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา