หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

อื่นๆ

Trisara Phuket Villa and Residence
E-Commerce Sales Manager

Trisara Phuket Villa and Residence

ภูเก็ตเต็มเวลา
Trisara Phuket Villa and Residence
Assistant Marketing Communications Manager

Trisara Phuket Villa and Residence

ยโสธรเต็มเวลา
Trisara Phuket Villa and Residence
2 years of relevant experience in luxury hotel/resort

Trisara Phuket Villa and Residence

ภูเก็ตเต็มเวลา
Trisara Phuket Villa and Residence
Visible traits of creativity

Trisara Phuket Villa and Residence

ภูเก็ตเต็มเวลา
Trisara Phuket Villa and Residence
Basic Skills in Adobe Design Software are Beneficial

Trisara Phuket Villa and Residence

ภูเก็ตเต็มเวลา
Trisara Phuket Villa and Residence
Good command of written and spoken English (knowledge of Chinese is beneficial)

Trisara Phuket Villa and Residence

ภูเก็ตเต็มเวลา
Trisara Phuket Villa and Residence
Good relations with local and international media

Trisara Phuket Villa and Residence

ภูเก็ตเต็มเวลา
Trisara Phuket Villa and Residence
Good knowledge of social and new media

Trisara Phuket Villa and Residence

ภูเก็ตเต็มเวลา
Trisara Phuket Villa and Residence
Female (Thai nationality)

Trisara Phuket Villa and Residence

ภูเก็ตเต็มเวลา
Trisara Phuket Villa and Residence
Keen on Social Media

Trisara Phuket Villa and Residence

ภูเก็ตเต็มเวลา
Trisara Phuket Villa and Residence
Interested to learn about digital media production

Trisara Phuket Villa and Residence

ภูเก็ตเต็มเวลา
Trisara Phuket Villa and Residence
Confident, curious, open-minded and independent

Trisara Phuket Villa and Residence

ภูเก็ตเต็มเวลา
Trisara Phuket Villa and Residence
Villa Administrative Assistant – Florist and Housekeeping skills

Trisara Phuket Villa and Residence

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Trisara Phuket Villa and Residence
Villa Cook

Trisara Phuket Villa and Residence

ภูเก็ตเต็มเวลา
Trisara Phuket Villa and Residence
Purchasing Driver

Trisara Phuket Villa and Residence

ภูเก็ตเต็มเวลา
Trisara Phuket Villa and Residence
Engineering – IT Network

Trisara Phuket Villa and Residence

ภูเก็ตเต็มเวลา
Trisara Phuket Villa and Residence
Concierge (Korean, Chinese, and Japanese Speaking)

Trisara Phuket Villa and Residence

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Trisara Phuket Villa and Residence
Korean Internship

Trisara Phuket Villa and Residence

ภูเก็ตเต็มเวลา
Trisara Phuket Villa and Residence
Korean Internship

Trisara Phuket Villa and Residence

ภูเก็ตเต็มเวลา
Trisara Phuket Villa and Residence
Bellboy/Driver

Trisara Phuket Villa and Residence

ภูเก็ตเต็มเวลา