หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

สถาปัตยกรรม - อาคาร - การก่อสร้าง

HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างเหล็ก,โลหะ,เชื่อม(ประจำโรงงานพุนพิน)

HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างปูน,ช่างไม้(ประจำโรงงานพุนพิน)

HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED
นักออกแบบตกแต่งภายใน

SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างสนาม (งานก่อสร้าง , งานสถาปัตย์)

CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
สถาปนิก (Architect)

SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Landyhome (Thailand) Company Limited
ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง (ราชบุรี)

Landyhome (Thailand) Company Limited

ราชบุรีเต็มเวลา
Landyhome (Thailand) Company Limited
ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง (ประจำสระบุรี)

Landyhome (Thailand) Company Limited

สระบุรีเต็มเวลา
Landyhome (Thailand) Company Limited
เจ้าหน้าที่ประสานงานก่อสร้าง *ด่วน

Landyhome (Thailand) Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Future Sign Company Limited
วิศวกรออกแบบ (Design Engineer) 2 อัตรา

Future Sign Company Limited

นนทบุรีเต็มเวลา
Future Sign Company Limited
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftsman) 2 อัตรา

Future Sign Company Limited

นนทบุรีเต็มเวลา
FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างสำรวจ

FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
โฟร์แมนงาน M&E,งานโครงสร้างและสถาปัตย์

FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
สถาปนิกโครงการ

FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
วิศวกรภาคสนาม

FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
วิศวกรสำนักงาน

FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
วิศวกรงานระบบ

FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
วิศวกรโครงการ

FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการโครงการ

FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
EMC PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการโครงการ (ก่อสร้าง,งานระบบ)

EMC PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา