หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

สถาปัตยกรรม - อาคาร - การก่อสร้าง

AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
Interior Designer

AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
สถาปนิก (สำนักงานใหญ่)

NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
WORALUK PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
SITE INSPECTOR

WORALUK PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Built To Build Company Limited
พนักงานเขียนแบบ

Built To Build Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Built To Build Company Limited
พนักงานประมาณราคา

Built To Build Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Built To Build Company Limited
สถาปนิกฝ่ายขาย

Built To Build Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Built To Build Company Limited
สถาปนิกอาวุโส Senior Architech

Built To Build Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Built To Build Company Limited
ผู้จัดการฝ่ายสถาปัตยกรรม

Built To Build Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Built To Build Company Limited
ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

Built To Build Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Panya Consultants Company Limited
นักวิชาการผังเมือง 2 ตำแหน่ง

Panya Consultants Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SB FURNITURE GROUP
เจ้าหน้าที่ควบคุมและประสานงานก่อสร้าง

SB FURNITURE GROUP

นนทบุรีเต็มเวลา
SB FURNITURE GROUP
Construction Manager

SB FURNITURE GROUP

นนทบุรีเต็มเวลา
NL Development Public Company Limited
เจ้าหน้าที่สโตร์ประจำหน่วยงาน

NL Development Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
NL Development Public Company Limited
สถาปนิก

NL Development Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
NL Development Public Company Limited
พนักงานเขียนเเบบก่อสร้าง

NL Development Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
NL Development Public Company Limited
หัวหน้างานสนับสนุน

NL Development Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
NL Development Public Company Limited
หัวหน้างานเเบบหล่อ (formwork)

NL Development Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
NL Development Public Company Limited
หัวหน้าคลังสินค้า

NL Development Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
NL Development Public Company Limited
หัวหน้างานเครื่องจักร

NL Development Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
NL Development Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ประมาณราคางานโครงสร้าง/สถาปัตย์

NL Development Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา