หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

ความปลอดภัย

Vejthani Hospital
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

Vejthani Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Thonburi Hospital
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Thonburi Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Piyavate Hospital
เจ้าหน้าที่ พ.ร.บ

Piyavate Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Petcharavej Hospital
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) ด่วน 1 อัตรา

Petcharavej Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Mission Hospital Phuket
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

Mission Hospital Phuket

ภูเก็ตเต็มเวลา
Fort Kawila Hospital
พนักงานรักษาสถานที่

Fort Kawila Hospital

เชียงใหม่ชั่วคราว
Hua Chiew Hospital
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

Hua Chiew Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Bangpo General Hospital
พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

Bangpo General Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THE FOUR WINGS HOTEL BANGKOK
Guard/รปภ.ประจำโรงแรม : 3 อัตรา

THE FOUR WINGS HOTEL BANGKOK

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THE FOUR WINGS HOTEL BANGKOK
หัวหน้า รปภ./Supervisor : 2 อัตรา

THE FOUR WINGS HOTEL BANGKOK

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Siriraj Hospital
พนักงานรักษาความปลอดภัย

Siriraj Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
The Lancaster Bangkok
Safety and Security Manager

The Lancaster Bangkok

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Praram 9 Hospital
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) / สิ่งแวดล้อม

Praram 9 Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Praram 9 Hospital
หัวหน้าแผนกยานพาหนะ-รปภ.

Praram 9 Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Phyathai Hospitals
เจ้าหน้าที่บริหารความปลอดภัย

Phyathai Hospitals

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ANANTARA HOTELS, RESORTS & SPAS
Security Supervisor (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

ANANTARA HOTELS, RESORTS & SPAS

ภูเก็ตเต็มเวลา
The Ascott Limited
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

The Ascott Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Northgate Ratchayothin
Security Guard

Northgate Ratchayothin

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา฿10,000
Phothalai Leisure Park
Security Supervisor (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

Phothalai Leisure Park

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THE CASA NITHRA BANGKOK
Handyman (รักษาความปลอดภัย)

THE CASA NITHRA BANGKOK

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา