หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

งานวิเคราะห์ข้อมูล

SC Group Thai
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ GPS (ประจำสาขาลำลูกกา จ.ปทุมธานี)

SC Group Thai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SC Group Thai
หัวหน้างานประเมินผล จำนวน 1 อัตรา (ประจำสาขาบ้านโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี)

SC Group Thai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC COMPANY LIMITED
System of internal control officer ( 2 position)

SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา฿15,000
SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC COMPANY LIMITED
Planning Officer ( 2 position)

SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
CRM Digital Campaign Analyst

NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MESHTEC INTERNATIONAL CO., LTD
Business Analyst (Chiang Mai Based)

MESHTEC INTERNATIONAL CO., LTD

เชียงใหม่เต็มเวลา
LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศด้านระบบงานอาวุโส (IT Audit)

LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย

LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ

LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Laem Chabang International Terminal Company Limited
Planning - Tally Clerk

Laem Chabang International Terminal Company Limited

ชลบุรีเต็มเวลา
L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ(สัญญาจ้าง)

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครสัญญาจ้าง
L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร/ประสานงานฝ่ายขาย

KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED
Data Analytics

KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Fuschia Careers Pvt. Ltd
Senior Analyst (Business Improvement and Integrated Planning)

Fuschia Careers Pvt. Ltd

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่สถิติวิเคราะห์

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา