About Us

เราเป็นผู้ให้บริการข่าวสาร สาระ บันเทิง ที่มีคุณภาพ โดยนักข่าวมืออาชีพ และมีผู้ติดตามถึง 40% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย